عروس

[av_textblock size=” font_color=” color=”] عروس [/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=”] عروس به زن در شب ازدواج گفته می‌شود. نوع و کیفیت مراسم ازدواج و پوشش ... ادامه مطلب

ازدواج

[av_textblock size=” font_color=” color=”] ازدواج [/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=”] ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و ... ادامه مطلب

عروسی

[av_textblock size=” font_color=” color=”] عروسی [/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=”] عروسی ، سور ، بیوگانی مراسمی سنتی یا آیینی است که طی آن آغاز یک ... ادامه مطلب

داماد

[av_textblock size=” font_color=” color=”] داماد [/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=”] هنگامی که یک مرد و یک زن با هم قرار ازدواج میگذارند و ازدواج می‌کنند، ... ادامه مطلب