چایخانه سنتی

مجموعه تشریفات بهبود ، قصد دارد با فراهم کردن محیطی دلنشین و گرم با سرور چای ، تنقلات و بویژه اجرای موسیقی سنتی ، لحظات بیادماندی برای میهمانان ارجمند شما فراهم سازد.

کلید واژه ها : چایخانه سنتی ، تشریفات مجالس ، موسیقی سنتی ، چای ، تنقلات

چایخانه سنتی
لطفا به این مطلب امتیاز دهید