بر خلاف کفش عروس که نمود کمتری دارد کفش داماد بیشترین توجه ها را به خود جلب خواهد کرد

اولین موردی که در لباس تیپ داماد جلب توجه خواهد کرد کفش او می باشد ، از این رو بیشترین توجه را باید نسبت به آن داشت

مدل کفش داماد
4 (80%) 3 votes