داماد

هنگامی که یک مرد و یک زن با هم قرار ازدواج میگذارند و ازدواج می‌کنند، به مرد در روز ازدواج داماد می‌گویند. همچنین به زن در روز ازدواج عروس می‌گویند.

داماد همچنین به عنوان نوعی نسبت خویشاوندی سببی هم به کار می‌رود

منبع : ویکی پدیا

داماد
لطفا به این مطلب امتیاز دهید